Het Agrarisch Import Platform (AIP)

 

 

 

Het Agrarisch Import Platform (AIP) is betrokken bij de invoer van agrarische producten. Hoofddoelstelling van het AIP: het bevorderen van een zo effectief mogelijke aanlanding. Samen met de bij het AIP aangesloten organisaties concentreert het AIP zich op de inspectie- en controle aspecten die samengehangen met de invoer. Het AIP streeft naar optimalisatie van de keurketen.

En dat is een uitdagende opdracht immers de steeds hogere eisen aan beveiliging van Europa tegen smokkel, terreur naast de wettelijke controles, en de gekozen invulling van deze laatste, kan leiden tot een belasting in de logistiek. Dit bedreigt de Nederlandse concurrentiepositie in Europa ook omdat de Nederlandse overheid de Europese afspraken meestal sneller en doortastender invoert dan de omringende landen.

Het AIP steunt in beginsel de Nederlandse overheid bij deze adequate inzet maar is van mening dat een level playing field met aanlandingspunten in de ons omringende EU-lidstaten van groot belang is. Dit geldt zowel voor werkwijze als voor de toegerekende kosten.

Het AIP stelt vast dat we in Nederland een goede en constante dialoog met de overheid hebben, zodat we bij voorkeur (vér) voordat maatregelen (Brussel!) van kracht worden hier reeds op kunnen anticiperen en daarmee blokkades aan de grens kunnen voorkomen. Het AIP blijft hier hard aan werken.

Adequate belangenbehartiging met als inzet:

  • Een effectief, integraal en voor alle partijen efficiënt systeem van handhaven en keuren (transverkeer (boot/vliegtuig), import partijen, scheepsbevoorrading en transit partijen); 
  • Heldere afspraken met alle departementen over het voorkomen/bestrijden van negatieve effecten van regelgeving op de concurrentiepositie van de mainports Rotterdam en Schiphol (of andere aanlandingspunten in NL)

Het AIP werkt zeer nauw samen met de deskundigen van de bij haar aangesloten organisaties die, op hun beurt weer in nauw contact staan met de bedrijven die de invoer-praktijk dagelijks ervaren.

Het AIP hanteert een Actie-agenda waar in strategische zin lijnen naar de toekomst worden getrokken. Deze Actie-agenda is geen statische agenda maar wordt voortdurend aangepast en gewijzigd, al naar gelang de omstandigheden. En ook deze brengen we in dialoog met onze gesprekspartners van overheidszijde.

Want Nederland Handelsland geldt niet alleen voor nú. Morgen en daarna willen we die rol  blijven vervullen.

Het AIP is gevestigd bij Deltalinqs (Rotterdam).

Het AIP-secretariaat en de Corona-crisis

In normale omstandigheden opereert het secretariaat van het Agrarisch Import Platform (AIP) vanuit het secretariaat van Deltalinqs Rotterdam. Daar vinden ook de meeste vergaderingen plaats. Vanwege de maatregelen van de overheid en de gezamenlijke verantwoordelijkheid de verspreiding van het Coronavirus in te dammen, werken wij nu ook vanuit huis. Vergaderingen vinden ook nu online plaats. Onze inzet en onze ambitie om pal te staan voor de belangen van de importerende handel, met name als het gaat om de aanlanding (de inspectie!), zijn onverminderd groot. U kunt ons te allen tijde bereiken telefonisch en per e-mail: Contact

 

Deel deze pagina